Usługi

Sporządzam operaty szacunkowe dla wielu celów. Poniżej znajduje się lista przykładowych celów:

- Określanie wartości rynkowej dla celów sprzedaży nieruchomości

- Określanie wartości rynkowej dla inwestorów

- Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste

- Opłaty adiacenckie w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po podziale, scaleniu i podziale oraz po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej

- Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności (kredyty bankowe)

- Wycena ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności)

- Wycena nieruchomości leśnych


Tworze również inne analizy jak np.:

- Analizy rynku nieruchomości

- Efektywność inwestowania w nieruchomości

Nasz katalog przypadków stale sie powieksza, najważniejsza jest rozmowa z klientem!